Gå til hovedindhold
Ikon for at åbne menu

Bestilling

ændrekort Før bestilling

Kontaktpersonen indgår en rammeaftale, bestiller og administrerer alle arbejdspladsens Rejsekort. 

Kontaktpersonen har desuden ansvar for at hjælpe sine kolleger godt i gang med at bruge Rejsekort Erhverv.

Får arbejdspladsen en ny kontaktperson, skal trafikvirksomheden informeres skriftligt.

Læs mere om kontaktpersonens rolle.

Rammeaftalen indgås mellem kontaktpersonen og den trafikvirksomhed, som I vælger at bestille Rejsekort hos. Indgår I aftalen med DSB, kan I få leveret rejsedata med kun 2 dages forsinkelse mod ellers op til 40 dage. 

Rammeaftalen fastsætter et maksimalt antal kort samt et kreditmaksimum for arbejdspladsens samlede tank-op pr. måned. Begge dele kan eventuelt forhøjes efter behov – i dialog med den valgte trafikvirksomhed. I kan indgå flere rammeaftaler med samme CVR- og EAN-nummer, fx hvis der er flere afdelinger i virksomheden.

Rammeaftalen udfyldes, underskrives, scannes og uploades. Efter upload får kontaktpersonen tilsendt et link til bestilling af kort. 

Start bestilling

bestilling Bestilling af kort

Kontaktpersonen modtager et link til en bestillingsformular og vælger det antal Rejsekort, I skal bruge, og hvilke kundetyper, kortene skal udstedes med.

7-10 dage efter bestilling modtager kontaktpersonen Rejsekortene med posten, og I er klar til at rejse med bus, tog og metro.

Får I med tiden behov for at bestille flere Rejsekort, kontakter I den trafikvirksomhed, I har en rammeaftale med. Jeres kontaktperson vil få tilsendt en mail med et link til en bestillingsformular. 

Det maksimale antal af Rejsekort og jeres kreditmaksimum er fastlagt i den rammeaftale, I har indgået. Har I brug for at forhøje dem, skal I kontakte den trafikvirksomhed, aftalen er indgået med. Er du i tvivl om, hvilken trafikvirksomhed, I har en aftale med, så ring til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33 – og tast ’5’ for at få hjælp til Rejsekort erhverv.

checkin Kortindstillinger

Kundetypen bliver indstillet efter, om et Rejsekort skal bruges af en voksen eller et barn. Indstillingen markeres med et ’V’ eller ’B’ trykt på kortets forside. I kan rejse flere sammen – også flere kundetyper – på ét kort.

Man kan altid se indstillingerne på et kort ved at lægge det i en Rejsekortautomat eller ved at bruge appen Rejsekort Status.

Vælg også 'DSB 1’' eller 'Standard'

Når du bestiller Rejsekort erhverv, kan du også vælge, at kortet skal indstilles til rejser på DSB 1’, hvor det er muligt. Denne indstilling kan kun vælges for kundetypen 'Voksen' og markeres med et ’1’’ trykt på kortets forside. Vælger du ikke DSB 1’, bliver kortet indstillet til standard rejse.

Rejsekort Erhverv er udstedt med en tank-op-aftale, der automatisk overfører 1.000 kr., når saldoen på kortet kommer under 200 kr. Kortet kan højst tankes op automatisk 6 gange i døgnet.

Medarbejdere kan fx vælge at ændre indstillinger, så man kan rejse på DSB 1’, hvor det er muligt. Det gør man på en Rejsekortautomat på udvalgte stationer. 

Man kan også ændre kundetypen midlertidigt enten på en Rejsekortautomat eller hos buschaufføren.

Indstillingen annulleres, når rejsen afsluttes med check ud.

Helt op til 29 personer kan rejse sammen på ét kort. På togrejser bruger man check ind ekstra-kortlæseren på stationen og i bussen beder man chaufføren om hjælp. Indstillingen annulleres ved check ud.

Er der børn under 12 år med på rejsen, er der særlige regler for, hvor mange børn, man må tage gratis med, og hvor mange man skal betale for.

Beregn rejseprisen for en gruppe. Klik på linket i den lyseblå bjælke nederst i skærmbilledet for at sammensætte gruppen.

Find regler om børn og betaling i de fælles landsdækkende rejseregler.

Den forvalgte kundetype er trykt på kortets forside, mens de andre kortindstillinger kan ses ved at bruge en Rejsekortautomat eller Rejsekort Status. Her kan man blandt andet også se et korts udløbsdato, saldoen på kortet og hvornår det sidst er brugt.

forny Genbestil Rejsekort

Af de månedlige forbrugsoversigter fremgår både udløbsdatoen for hvert enkelt kort, og hvilke kort, der er ved at udløbe. Når kort udløber, kan kontaktperson bestille nye kort hos den trafikvirksomhed, rammeaftalen er indgået med.

I spærrer et Rejsekort erhverv ved at kontakte den trafikvirksomhed, der har udstedt kortet, og som administrerer arbejdspladsens rammeaftale. I kan spærre et mistet kort døgnet rundt på 70 11 33 33. 

Tast ’1’ og derefter ’2’ for at spærre et Rejsekort erhverv, hvis I ringer indenfor kundecenterets åbningstid, kl. 10-15. Tast ’2’ udenfor åbningstiden.

Hvis du vil overføre rabattrin til et nyt Rejsekort
Hvis I spærrer et mistet kort mellem kl. 10-15, kan jeres kontaktperson samtidig bestille et nyt kort med samme rabattrin, hvis der er behov for det. Vær opmærksom på, at genbestilling kun kan gennemføres af kontaktpersonen.

profil Kontaktpersonens rolle

Kontaktpersonen indgår en rammeaftale på vegne af arbejdspladsen, bestiller dens kort og får tilsendt månedlige oversigter over forbruget på Rejsekort Erhverv. Kontaktpersonen har også ansvar for at uddele Rejsekort Erhverv blandt sine kolleger og informere om brugen af kortene, ligesom det er kontaktpersonen, der står for dialogen med den trafikvirksomhed, rammeaftalen er indgået med, fx hvis aftalen skal ændres. 

Er du kontaktperson, og skifter du job, er det altså vigtigt, at du husker at overdrage rollen til en kollega og informere ”jeres” trafikvirksomhed. Overdrag samtidig jeres rammeaftale samt jeres kunde- og sagsnummer til din efterfølger. Så bliver det nemmere for alle parter at føre aftalen videre.

Send linket her til dine kolleger, så de kan læse mere om, hvordan de bruger Rejsekort.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os