Gå til hovedindhold
Ikon for at åbne menu

Vores organisation

 

Direktionen

Kasper A. Schmidt Ole Nyegaard
Adm. direktør IT-direktør
Jens Willars Stinne Henriksen
Kundedirektør Programdirektør
Linda Drengsgaard
Finansdirektør

Bestyrelsen

Lilian Mogensen Jürgen Müller
Bestyrelsesformand Næstformand
Direktør – DSB
Jens Visholm Uglebjerg Fie Aalund Brandt
Direktør – DSB Underdirektør – DSB
Mette Rosholm Rasmus Bach Mandø
Direktør – DSB Direktør – FynBus
Hanne Tærsbøl Schmidt Jens Erik Sørensen
Direktør – Metroselskabet Direktør – Midttrafik
Dorthe Nøhr Pedersen Eskil Thuesen
Adm. direktør – Movia Ressourcedirektør – Movia
Per Lindblad Johansen Thomas Eybye Øster
IT-chef – Movia Direktør – Nordjyllands Trafikselskab
Lars Berg Thomas Rune Jørgensen
Direktør – Sydtrafik Afdelingschef – Transportministeriet

Planlagte bestyrelsesmøder

18. april 2024

11. juni 2024

26. september 2024

28. november 2024

27. januar 2025

8. april 2025

10. juni 2025

25. september 2025

27. november 2025

Bestyrelsesudvalg

Revisionsudvalg

Vederlagsudvalg

Mikael Heibrock Sørensen, formand Lilian Mogensen, formand
Dorthe Nøhr Pedersen, Movia Mette Rosholm, DSB
Jürgen Müller, DSB Thomas Eybye Øster, Nordjyllands Trafikselskab
Revisionsudvalgets kommissorium Vederlagsudvalgets kommissorium

Planlagte revisionsudvalgsmøder

Planlagte vederlagsudvalgsmøder

19. marts 2024
15. marts 2024
14. maj 2024
22. oktober 2024
5. september 2024
7. november 2024
12. december 2024

Revisionsudvalgets aktiviteter i 2022


Revisionsudvalget bestod i 2022 af
- Mikael Heibrock Sørensen (formand for udvalget, uafhængigt medlem)
-  Jürgen Müller (næstformand i bestyrelsen)* og
- Dorthe Nøhr Pedersen (bestyrelsesmedlem)
Jürgen Müller blev medlem af udvalget pr. 1. marts 2022, hvor han afløste Jan Sigurdur Christensen.
Revisionsudvalget har afholdt 7 møder i 2022 – alle medlemmer deltog i alle møder.
Revisionsudvalget har i 2022 bl.a. behandlet budgetforslag, regnskab og likviditetsprognose, systemrevision og afstemning, cybersikkerhed, risikostyring, informationssikkerhed og årsrapport.

Vederlagsudvalgets aktiviteter i 2022


Vederlagsudvalget bestod i 2022 af
- Lilian Mogensen (bestyrelsesformand og formand for vederlagsudvalget)
- Mette Rosholm (bestyrelsesmedlem) og
- Thomas Øster (bestyrelsesmedlem)
Thomas Øster blev medlem af udvalget pr. 7. april 2022, hvor han afløste Camilla Struckmann.
Vederlagsudvalget har afholdt 2 møder i 2022 – alle medlemmer deltog i begge møder.
Vederlagsudvalget har i 2022 bl.a. behandlet vederlagsrapport for 2021, lønudvikling og lønstatistik for medarbejdere, bonuskriterier for direktionen, vederlagspolitik samt successionsplaner og risici for selskabet.