Gå til hovedindhold
Ikon for at åbne menu

Betaling

priser Kortpris

Kortprisen dækker udstedelse af kortet. 

Mister man et Rejsekort Erhverv, koster et nyt kort 50 kr. i kortpris, uanset hvordan kortet er mistet. Når kortet udløber (efter 5 år), koster det også 50 kr. at bestille et nyt. Kontaktpersonen kan i Rejsekort Erhverv oversigten se, om virksomhedens Rejsekort snart udløber.

tankop Automatisk tank-op

Tank-op-aftalen overfører automatisk 1.000 kr. til kortet, når saldoen kommer under 200 kr. 

Aftalen bliver aktiveret første gang et kort bliver brugt til at rejse med og kan maksimalt tanke kortet op seks gange i døgnet.

Tank-op-aftaler indgås med den trafikvirksomhed, der administrerer arbejdspladsens rammeaftale. Betalingen for tank-op-aftalen sker løbende.

Bag tank-op-aftalen ligger en betalingsaftale
Betaling kan kun ske via ENA- eller BS-aftaler. En BS-aftale skal godkendes hos NETS. Godkendelsen hos NETS sker ved månedsskifte, og derfor kan det tage op til 30 dage, inden aftalen er på plads.

→ Læs mere om EAN-aftaler.

→ Læs mere om BS-aftaler.

Arbejdspladsen kan godt indgå flere rammeaftaler med samme CVR- og EAN-nummer. På den måde kan opkrævningerne deles op mellem forskellige afdelinger i virksomheden, som kan have hver sin eller samme kontaktperson.

saldo Kreditmaksimum

Den trafikvirksomhed, rammeaftalen er indgået med, fastsætter et maksimumbeløb for arbejdspladsens samlede månedlige tank-op på Rejsekort Erhverv.

Bliver der behov for at forhøje arbejdspladsens kreditmaksimum, skal kontaktpersonen henvende sig til trafikvirksomheden, som rammeaftalen er indgået med. Det kan enten være i forbindelse med at medarbejderne får behov for at rejse mere, eller når I bestiller ekstra Rejsekort til nye medarbejdere.

hand 6 Afregning af rejser

Oversigten over alle rejserne med arbejdspladsens Rejsekort sendes i PDF-format på mail til kontaktpersonen. 

Oversigten indeholder:

  • Detaljer om hver enkelt rejse
  • Rejsernes pris
  • Eventuel tids- og/eller mængderabat
  • Overblik over automatiske tank-op
  • Overblik over aktive og inaktive kort
  • Udløbsdatoer for Rejsekort
  • Manglende check ud.

Forsinkelse på registrering af rejser
Rejser vises med op til 40 dages forsinkelse hos de fleste trafikvirksomheder. Vælger I at indgå en rammeaftale med DSB, kan I få rejseoversigter med kun to dages forsinkelse.

Skriv til dsberhverv@dsb.dk eller ring til DSB Erhverv på 24 68 00 50.

 

Medarbejderen kan altid se saldoen og de seneste rejser på et kort ved at lægge det i en Rejsekortautomat på en station. Saldoen vises desuden på kortlæserens skærm, når der checkes ud ved afslutningen af en rejse.

Hver automatisk tank-op overfører 1.000 kr. til kortet, når saldoen kommer under 200 kr. 

Se saldoen i Rejsekort Status
I Rejsekort Status kan man blandt andet se et korts udløbsdato, saldoen på kortet og hvornår det sidst er brugt.

 Gå til Rejsekort Status.

For hver automatisk tank-op opkræves 1.000 kr.

Hverken kortpris eller tank-op-aftaler kan betales med kreditkort.

Der bliver udstedt en elektronisk faktura hver gang, et rejsekort er blevet tanket op automatisk. Bliver flere kort tanket op samme dag, samles alle tank-op på samme faktura. 

EAN-fakturaer udsendes i XML-format og indeholder kortnummer samt tid og sted for tank-op.

Er en aftale oprettet med et EAN-nummer, sker fakturering automatisk til den elektroniske postkasse, der er knyttet til det pågældende EAN-nummer.

Problemer med at læse EAN-fakturaen
Kan du ikke se alle felter på arbejdspladsens EAN-faktura, kan det være, at det program, I bruger til at læse XML-filen, ikke læser det felt, hvor kortnumrene er oplyst. Det kan løses ved at bruge ”standardprint” fra Moderniseringsstyrelsen.

Op til 30 dages ventetid på bestilte kort
Der kan gå op til 30 dage, før kort bestilt med BS-betaling for tank-op-aftaler kan udstedes. Det skyldes, at BS-aftalen skal godkendes hos NETS, og det sker først ved et månedsskifte.

Ændring af konto til BS-aftale
Vil du som kontaktperson ændre kontooplysninger for en BS-aftale, skal du kontakte den trafikvirksomhed, der administrerer jeres rammeaftale.

En BS-aftale lukkes, hvis ikke den bliver brugt i 15 måneder
Hvis en BS-aftale ikke bliver brugt gennem en periode på 15 måneder, lukker NETS automatisk aftalen. Hvis det betyder, at efterfølgende betalinger for automatiske tank-op fejler, får arbejdspladsens kontaktperson besked om det.

Kontaktpersonen kan oprette en ny betalingsaftale ved at skrive til den trafikvirksomhed, arbejdspladsen har en rammeaftale med.

 Læs mere om kontakt til trafikvirksomhederne.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os Arrow