Gå til hovedindhold
Ikon for at åbne menu

Vores organisation

 

Direktionen

Kasper A. Schmidt Ole Nyegaard
Adm. direktør IT-direktør
Jens Willars Stinne Henriksen
Kundedirektør Programdirektør
Linda Drengsgaard
Finansdirektør

Bestyrelsen

Lilian Mogensen Jürgen Müller
Bestyrelsesformand Næstformand
Direktør – DSB
Jens Visholm Uglebjerg Fie Aalund Brandt
Direktør – DSB Underdirektør – DSB
Mette Rosholm Rasmus Bach Mandø
Direktør – DSB Direktør – FynBus
Hanne Tærsbøl Schmidt Lars Berg
Direktør – Metroselskabet Direktør – Midttrafik
Stine Sander Eskil Thuesen
Direktør for kunder og kommunikation - Movia Ressourcedirektør – Movia
Per Lindblad Johansen Thomas Eybye Øster
IT-chef – Movia Direktør – Nordjyllands Trafikselskab
Kasper Sartov Larsen Thomas Rune Jørgensen
Afdelingschef for Økonomi & IT– Sydtrafik Afdelingschef – Transportministeriet

Planlagte bestyrelsesmøder

26. september 2024

28. november 2024

27. januar 2025

8. april 2025

10. juni 2025

25. september 2025

27. november 2025

Bestyrelsesudvalg

Revisionsudvalg

Vederlagsudvalg

Mikael Heibrock Sørensen, formand Lilian Mogensen, formand
Eskil Thuesen, Movia Mette Rosholm, DSB
Jürgen Müller, DSB Thomas Eybye Øster, Nordjyllands Trafikselskab
Revisionsudvalgets kommissorium Vederlagsudvalgets kommissorium

Planlagte revisionsudvalgsmøder

Planlagte vederlagsudvalgsmøder

5. september 2024
22. oktober 2024
7. november 2024

12. december 2024
7. februar 2025
18. marts 2025
13. maj 2025
4. september 2025
4. november 2025
11. december 2025

 

Revisionsudvalgets aktiviteter i 2023

Revisionsudvalget bestod i 2023 af
- Mikael Heibrock Sørensen (formand for udvalget, uafhængigt medlem)
-  Jürgen Müller (næstformand i bestyrelsen) og
- Dorthe Nøhr Pedersen (bestyrelsesmedlem)
Revisionsudvalget har afholdt 6 møder i 2023.
Revisionsudvalget har i 2023 bl.a. fulgt op på den finansielle revision og behandlet budgetforslag, regnskab og likviditetsprognose, systemrevision og afstemning, strategi, cybersikkerhed, risikostyring, informationssikkerhed og årsrapport.
 

Vederlagsudvalgets aktiviteter i 2023

Vederlagsudvalget bestod i 2023 af
- Lilian Mogensen (bestyrelsesformand og formand for vederlagsudvalget)
- Mette Rosholm (bestyrelsesmedlem) og
- Thomas Øster (bestyrelsesmedlem)
Vederlagsudvalget har afholdt 3 møder i 2023.
Vederlagsudvalget har i 2023 bl.a. behandlet vederlagsrapport for 2022, lønudvikling og lønstatistik for medarbejdere, ligeløn, sikring af sund virksomhedskultur, bonuskriterier for direktionen, vederlagspolitik samt successionsplaner og risici for selskabet.