Brug af cookies på Rejsekort.dk

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse, bl.a. så vi kan huske dine seneste indtastninger. Når du fortsætter med at bruge rejsekort.dk, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om brugen af cookies her.

Mængderabat

Mængderabat er en rabat, du optjener, når du rejser. Jo mere du rejser, jo større bliver din mængderabat. Mængderabatten bestemmes af, hvor du rejser, hvor meget du har rejst og hvilken type af rejsekort, du rejser på. Der gives ikke mængderabat på Sjælland og på rejser over Storebælt.
Den mængderabat, du har optjent med rejsekort, udtrykkes i et rabattrin. Når du rejser, optjener du rabat, og dit rabattrin i indeværende måned bestemmes ud fra den af de tre sidste måneder, hvor du har rejst mest. Når du afslutter en rejse, får du rabat ift. det rabattrin, du har nået på rabattælleren for det område, du rejser i. 

Hvor får du mængderabat – og hvor meget: 
Mængderabat med rejsekort udløses af forskellige faktorer:

 1. Hvilket trafikselskabs område, du rejser i
 2. Hvor og hvor meget du har rejst de seneste tre måneder
 3. Om du rejser inden for takstområder (regionalt) eller mellem takstområder (regionalt/nationalt)
 4. Hvilken type af rejsekort, du rejser på.
 
1.
Din mængderabat er en procentvis besparelse, der er fastsat af det trafikselskab, hvis område du rejser i. I områder, hvor der ikke gives mængderabat, er besparelsen altså 0%. 

Se tabellen over rabatsatserne i hvert trafikselskabs område 


2.
Du optjener mængderabat på én af tre forskellige rabattællere: én på rejser Øst for Storebælt, én på rejser Vest for Storebælt eller én på rejser Over Storebælt. Når du fx rejser i Nordjylland, bruges rabattælleren ’Vest for Storebælt’ til at fastsætte dit rabattrin. 

Optællingen af rejser på hver rabattæller sker via rabatpoint, der løbende lægges sammen og hver måned omsættes til et rabattrin fra 0 til 7 på hver af de tre rabattællere. Rabattrinnet svarer til en procentvis besparelse på dine rejser. 

Dit aktuelle rabattrin bestemmes ud fra den af de tre sidste måneder, hvor du har optjent flest rabatpoint. Dvs. jo mere du har rejst de foregående måneder, jo højere et rabattrin har du i indeværende måned. For at vide hvor stor en mængderabat du får, skal du altså kende dit rabattrin. 

Du kan altid se dit rabattrin (på de forskellige rabattællere) på en rejsekortautomat eller ved at logge ind på selvbetjeningen. 

Se sammenhængen mellem rabattrin og rabatsats i de forskellige takstområder 

 3.
Om du får mængderabat på dine rejser, afhænger af, hvor i landet du rejser. Du får kun mængderabat på rejser i Jylland og på Fyn. Læs mere takstområder og takstsæt.

Om du får mængderabat, er desuden bestemt af, hvor meget du har rejst de foregående tre måneder. 


4.
Din mængderabat afhænger af, hvilken type af rejsekort, du rejser på. Du kan nå en højere rabattering med rejsekort personligt end med rejsekort flex og rejsekort anonymt.

Se rabatsatser for de forskellige korttyper her.


Introduktionsrabat med rejsekort
Når du modtager dit nye rejsekort personligt eller rejsekort flex, får du – de steder hvor der gives mængderabat – en introduktionsrabat den første måned. Introduktionsrabatten er indstillet til rabattrin 3 (på en skala fra 0 til 7). Du kan altid se dine aktuelle rabattrin på en rejsekortautomat eller på selvbetjeningen. 


Bemærk: 
 • Mængderabatten varierer fra takstområde til takstområde. På Sjælland og over Storebælt får du fx ikke mængderabat.
 • Dit aktuelle rabattrin gøres op pr. den dato, hvor dit rejsekort er udstedt/taget i brug, og følger altså ikke månedsskiftet. Er du i tvivl om din rabatskiftedato, kan du kontakte Rejsekort Kundecenter og få den oplyst.
 • Et nyudstedt rejsekort har første måned følgende introduktionsrabat, der udløses i takstområder, hvor der gives mængderabat: 
  – Rejsekort personligt: Rabattrin 3
  – Rejsekort flex: Rabattrin 3
  – Rejsekort anonymt: Rabattrin 0
   

Hjalp denne side dig?