Gå til hovedindhold
Ikon for at åbne menu

Vores organisation

 

Direktionen

Kasper A. Schmidt Ole Nyegaard
Adm. direktør IT-direktør
Jens Willars Stinne Henriksen
Kundedirektør Programdirektør
Linda Drengsgaard
Finansdirektør

Bestyrelsen

Lilian Mogensen Jürgen Müller
Bestyrelsesformand Næstformand
Direktør – DSB
Jens Visholm Uglebjerg Fie Aalund Brandt
Direktør – DSB Underdirektør – DSB
Mette Rosholm Rasmus Bach Mandø
Direktør – DSB Direktør – FynBus
Rebekka Nymark Lone Litvak
Direktør – Metroselskabet Økonomichef – Midttrafik
Dorthe Nøhr Pedersen Marlene Holmgaard Fris
Adm. direktør – Movia Kommerciel direktør – Movia
Per Lindblad Johansen Thomas Eybye Øster
IT-chef – Movia Direktør – Nordjyllands Trafikselskab
Lars Berg Thomas Rune Jørgensen
Direktør – Sydtrafik Afdelingschef – Transportministeriet

Planlagte bestyrelsesmøder

25. september 2023
30. november 2023
30. januar 2024
18. april 2024
11. juni 2024
26. september 2024
28. november 2024

   

Bestyrelsesudvalg

Revisionsudvalg

Vederlagsudvalg

Mikael Heibrock Sørensen, formand Lilian Mogensen, formand
Dorthe Nøhr Pedersen, Movia Mette Rosholm, DSB
Jürgen Müller, DSB Thomas Eybye Øster, Nordjyllands Trafikselskab
Revisionsudvalgets kommissorium Vederlagsudvalgets kommissorium

Planlagte revisionsudvalgsmøder

Planlagte vederlagsudvalgsmøder

10. november 2023
26. oktober 2023
12. december 2023
5. februar 2024
19. marts 2024
14. maj 2024
5. september 2024
7. november 2024
12. december 2024

Revisionsudvalgets aktiviteter i 2022

Revisionsudvalget bestod i 2022 af
- Mikael Heibrock Sørensen (formand for udvalget, uafhængigt medlem)
-  Jürgen Müller (næstformand i bestyrelsen)* og
- Dorthe Nøhr Pedersen (bestyrelsesmedlem)
Jürgen Müller blev medlem af udvalget pr. 1. marts 2022, hvor han afløste Jan Sigurdur Christensen.
Revisionsudvalget har afholdt 7 møder i 2022 – alle medlemmer deltog i alle møder.
Revisionsudvalget har i 2022 bl.a. behandlet budgetforslag, regnskab og likviditetsprognose, systemrevision og afstemning, cybersikkerhed, risikostyring, informationssikkerhed og årsrapport.

Vederlagsudvalgets aktiviteter i 2022

Vederlagsudvalget bestod i 2022 af
- Lilian Mogensen (bestyrelsesformand og formand for vederlagsudvalget)
- Mette Rosholm (bestyrelsesmedlem) og
- Thomas Øster (bestyrelsesmedlem)
Thomas Øster blev medlem af udvalget pr. 7. april 2022, hvor han afløste Camilla Struckmann.
Vederlagsudvalget har afholdt 2 møder i 2022 – alle medlemmer deltog i begge møder.
Vederlagsudvalget har i 2022 bl.a. behandlet vederlagsrapport for 2021, lønudvikling og lønstatistik for medarbejdere, bonuskriterier for direktionen, vederlagspolitik samt successionsplaner og risici for selskabet.