Gå til hovedindhold
Ikon for at åbne menu

Privatlivs- og cookiepolitik

Dataansvarlig

Rejsekort & Rejseplan A/S er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med registrering af oplysninger i rejsekortsystemet og tilhørende systemer, herunder også personoplysninger registreret via RejseBillet og hjemmesiden, www.rejsekort.dk. Vores kontaktoplysninger er følgende: 

Rejsekort & Rejseplan A/S
Automatikvej 1
2860 Søborg
CVR-nr.: 27 33 20 72

Rejsekort & Rejseplan A/S’s databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes på: DPO@rejsekort.dk eller på telefonnummer 70 20 40 08 hverdage i tidsrummet 10-15.

Se yderligere kontaktinformationer under afsnit 8 nedenfor

Rejsekort og Rejseplan A/S’ privatlivspolitik 

Rejsekort & Rejseplan A/S lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os og ved at benytte rejsekortsystemet og tilhørende systemer.

Derfor behandler vi de oplysninger, du giver os, og som vi indsamler om dig i forbindelse med din brug af dit Rejsekort eller RejseBillet, ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesretlige regler.

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger i denne privatlivspolitik.

Du kan altid øverst i vores privatlivspolitik se, hvornår politikken sidst er opdateret og/eller ændret.

Hvis du foretrækker, at Rejsekort & Rejseplan A/S ikke behandler dine personoplysninger, kan du anskaffe dig et Rejsekort Anonymt. Læs mere herom på https://www.rejsekort.dk/Bestil/Rejsekort-anonymt.

Med ”rejsekort” skal i det følgende forstås alle typer af kort udstedt af Rejsekort & Rejseplan A/S, herunder også Pendlerkort, Ungdomskort og Skolekort.

Med "RejseBillet” skal i det følgende forstås den mobilapplikation, som Rejsekort & Rejseplan A/S har udgivet med samme navn, hvori rejsehjemmel kan købes til rejser med bus, tog, letbane og metro.

1. Hvilke oplysninger indsamler Rejsekort & Rejseplan A/S, og hvad bruges de til?

1.1. Oplysninger i forbindelse med din oprettelse som kunde og køb af rejsekort, samt kundeservice 

Vi registrerer de oplysninger, du selv afgiver enten ved udfyldelse af et fysisk bestillingsskema eller ved indtastning af oplysninger i forbindelse med bestilling på www.rejsekort.dk(herunder bl.a. navn, kontaktoplysninger, CPR-nummer og evt. foto), eller som bliver videregivet til Rejsekort & Rejseplan A/S i forbindelse med bestilling af Skolekort. 
For virksomhedskunder registrerer vi de afgivne oplysninger om virksomhedens kontaktperson, og for Skolekort gælder det de afgivne oplysninger om brugere af Skolekort.

Ved kontakt til Rejsekort Kundecenter, gemmer vi desuden personoplysninger, som har relevans for kundeforholdet.

Vi gemmer dine personlige oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som kunde eller for at kunne administrere og betjene en virksomhed som kunde samt for at overholde gældende lovgivning. 

Rejsekort & Rejseplan A/S behandler hovedsageligt almindelige personoplysninger. Dog er CPRnumre samt evt. registrering af kundetypen ’Handicap’ er dog følsomme personoplysning, som der afgives særligt samtykke til. 

1.2. Oplysninger i forbindelse med din oprettelse som kunde i og køb via RejseBillet

Når du køber en billet eller et pendlerkort via RejseBillet, indsamler vi og behandler kun de data, der er nødvendige for, at vi kan behandle dit køb og levere de produkter, du har bestilt, herunder opkræve betaling, føre kontrol af billetten under din rejse, fejlfinde og servicere dig ved henvendelse til kundeservice samt levere trafikinformation til dig.

Ved brug af RejseBillet behandles følgende personoplysninger: Telefonnummer, betalingskortsoplysninger (gemt hos Reepay), telefonmodel og operativsystem version samt app version på din telefon.

Hvis du køber pendlerkort, gemmer vi også dit navn, din fødselsdato og din e-mail. Hvis du kun køber billetter, har du mulighed for at lade os gemme din e-mailadresse, hvis du ønsker selv at kunne overføre dine billetter og kvitteringer, når du skifter telefonnummer eller af- og geninstallerer appen. Derudover gemmer vi din billethistorik i form af billettype- og ordrenummer, startzone, antal zoner på rejsehjemmel, købstidspunkt, gyldighedsperiode, gyldighedsområde (gyldige zoner) og Reepay transaktionsnummer.

Endelig gemmer vi det, du søgte på i dine fra-til søgninger (eksempelvis din lokations zonenummer, holdepladsnavn eller en adresse) før købet af billetten. Det gør vi for at kunne opklare, om der er sket fejl, hvis du for eksempel klager over en kontrolafgift.

Når du betaler med betalingskort, registreres oplysninger om dit betalingskort kun hos Reepay A/S, som er leverandør af betalingsløsninger. Hvis du gemmer betalingskortet i appen, gemmer vi oplysning om betalingskorttypen. Alle overførsler af betalingskorttransaktioner sker krypteret og i overensstemmelse med de regler, der fastsættes af betalingskortudbyderne.

I forbindelse med levering af trafikinformation kan vi behandle oplysning om dine valgte personlige afgangstavler eller linjer/stop, samt din brug af trafikinformationen i app’en.

1.3. Oplysninger om dine Rejsekort og tank-op- og fornyelsesaftaler

Rejsekort & Rejseplan A/S registrerer oplysninger om dine Rejsekort og dine tank-op- og fornyelsesaftaler. 

Oplysninger om dine kort og tank-op- og fornyelsesaftaler registreres for at kunne administrere og betjene dig som kunde.

Rejsekort & Rejseplan A/S registrerer oplysninger om køb af rejsekort, den valgte type kort, kortets nummer, valgt kundetype, samt andre informationer knyttet til rejsekortet, f.eks. udløbsdato. 

Rejsekort & Rejseplan A/S registrerer oplysninger om dine tank-op- og fornyelsesaftaler, herunder valgt beløb for optankning samt type af tilknyttet betalingskort eller oplysninger om andre betalingsmåder som f.eks. Betalingsservice (BS). 

Selve betalingen foregår gennem Nets A/S. Når du indtaster eller oplyser kortnummer, udløbsdato og CVC-kode registreres oplysningerne i Nets’ systemer, hvilket giver meget høj sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan skaffe sig adgang til fortrolige oplysninger. Se i øvrigt under afsnit 2 nedenfor

Rejsekort & Rejseplan A/S registrerer ikke dit betalingskortnummer eller CVC-kode, når du betaler med betalingskort. Alene betalingskorttypen og udløbsdatoen registreres. 

1.4. Oplysninger om dine optankninger og rejser

Rejsekort & Rejseplan A/S registrerer de optankninger og de rejser, du foretager ved brug af dit rejsekort.

Rejsekort & Rejseplan A/S registrerer følgende oplysninger i forbindelse med optankninger på dit rejsekort: 

  • Beløb og rejsekortets saldo.
  • Betalingsmåde. Det vil sige, om du betaler kontant, dit kontonummer, hvis dette benyttes til betaling, eller anvendt betalingskorttype. (Rejsekort & Rejseplan A/S registrerer ikke betalingskortnummer, se ovenfor under afsnit 1.3).
  • Betalingstidspunkt og -sted samt hvilken trafikvirksomhed, der har modtaget betalingen.

Oplysninger om dine optankninger registreres for at kunne betjene dig som kunde, herunder bl.a. for at kunne afregne overfor dig, og for at kunne foretage afregning over for salgssteder og trafikvirksomheder. Registreringen sker endvidere for at overholde gældende lovgivning, herunder lov om betalinger (betalingsloven) og bogføringsloven. 

Rejsekort & Rejseplan A/S registrerer følgende i forbindelse med dine rejser:

  • Tidspunkt og sted for check-ind, check-ud og kontrol.
  • Valgt kundetype, pris og saldo.

Oplysninger om dine rejser registreres for at kunne betjene dig som kunde og for at kunne dokumentere rejsernes pris over for dig. Derudover registreres oplysninger om rejser med det formål at opdage og forhindre misbrug af rejsekortet samt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og betalingsloven.

Oplysningerne om de foretagne rejser bruges endvidere af trafikvirksomhederne – dog hovedsagligt i anonymiseret eller pseudonymiseret form – til planlægningsformål, herunder for at planlægge trafikken, det vil sige, hvordan ruteplaner, antal busser, tog m.v. skal tilrettelægges. Oplysningerne om foretagne rejser anvendes endvidere i forbindelse med overvejelser om prissætning, samt i forbindelse med fordeling af indtægter mellem trafikvirksomhederne.

Se i øvrigt nedenfor under afsnit 8 samt de gældende kortbestemmelser for nærmere information om din ret til indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig. 

1.5. Oplysninger ved brug af Check Udvej

Hvis du anvender Check Udvej til at indmelde manglende check ud behandler Rejsekort & Rejseplan A/S oplysninger om den enhed du foretager indmeldingen fra, hvilket operativsystem du har og hvilken IP-adresse brugen er tilgået fra, samt GPS-position for indmelding.
Rejsekort & Rejseplan A/S bruger oplysningerne til at afvikle driften, med henblik på at konstatere evt. misbrug og til at udarbejde statistik, fx for at forbedre Check Udvej og rejsekortsystemet.

1.6. Oplysninger om eventuel registrering på spærrelisten eller i kunderegistret

Hvis du selv eller Rejsekort & Rejseplan A/S spærrer dit Rejsekort, registreres oplysninger om kortnummer, dato for spærringen, hvem der har foretaget spærring, samt årsag til spærringen.

Læs mere om reglerne for spærring af kort i kortbestemmelserne.

Rejsekort & Rejseplan A/S kan under visse omstændigheder registrere en rejsekortkunde, f.eks. ved ubetalt gæld, gentagne manglende check ud eller begrundet mistanke om misbrug, i kunderegisteret.

Læs mere om reglerne for registrering i kunderegisteret i kortbestemmelserne.

2. Hvem har adgang til personoplysninger?

Medarbejdere i Rejsekort & Rejseplan A/S og i de tilsluttede trafikvirksomheder, der har til opgave at betjene dig som kunde og behandle dine oplysninger, har adgang til de indsamlede personoplysninger. Disse medarbejdere har kun adgang til at se og bruge dine oplysninger i det omfang, dette er nødvendigt for at betjene og administrere dig som kunde eller for at overholde gældende lovgivning. Dette omfatter bl.a. følgende virksomheder og databehandlere eller underdatabehandlere for Rejsekort & Rejseplan A/S: 

Trafikvirksomheder

Medarbejderne i de tilsluttede trafikvirksomheder har via rejsekortsystemet adgang til oplysninger, der er nødvendige for at kunne betjene og administrere kunderne i rejsekort-forhold. Dette omfatter rejsehistorik samt oplysninger om dit navn, fødselsdato og kontaktoplysninger, oplysninger om dine Rejsekort og tank-op- og fornyelsesaftaler, men ikke oplysninger om de betalingskort, som er knyttet til tank-op- og fornyelsesaftalerne.

Medarbejderne i de tilsluttede trafikvirksomheder har via RejseBillet desuden adgang til oplysninger, der er nødvendige for at kunne betjene og administrere kunderne i relation til RejseBillet. Trafikvirksomhedernes relevante medarbejdere har således adgang til data fra RejseBillet, herunder oplysninger om navn, fødselsdato, kontaktoplysninger samt rejse- og købshistorik. 

Medarbejdere i økonomiafdeling hos Trafikselskabet Movia har desuden adgang til alle økonomiske data for RejseBillet, herunder personoplysninger, idet Trafikselskabet Movia varetager bogføringen for RejseBillet. 

Ved telefonisk kontakt til Rejsekort Kundecenter, kan dine opkald desuden blive optaget, hvis du giver konkret samtykke hertil. Optagelserne anvendes til dokumentations- og uddannelsesformål og slettes løbende efter 30 dage.

De tilsluttede trafikvirksomheder er: GoCollective, FynBus, DSB, Metroselskabet I/S, Midttrafik, Nordjyllands Trafikselskab, Sydtrafik A/S og Trafikselskabet Movia.

Trafikvirksomhedernes samarbejdspartnere, der varetager salg af rejsekort, håndterer kundeoplysninger i forbindelse med udstedelse, optankning og servicering af rejsekort. Ved at klikke på følgende link får du en oversigt over alle salgssteder: https://www.rejsekort.dk/da/salgssteder

IT-leverandører

IT-leverandører har som databehandlere for Rejsekort & Rejseplan A/S leveret rejsekortsystemet og RejseBillet samt tilhørende systemer og står for driften heraf.

Producent af kort til Rejsekort & Rejseplan A/S
Når du bestiller et Rejsekort (ikke Rejsekort Anonymt), modtager kortproducenten bl.a. navn, adresse, rejsekortoplysninger og evt. foto. Disse oplysninger bruges kun til fremstilling af kortet, og gemmes ikke hos kortproducenten.

Analyseinstitutter

Rejsekort & Rejseplan A/S overlader oplysninger om kunder (navn, adresse, mailadresse og sagsnummer) til analyseinstitutter med det formål at udføre kundetilfredshedsundersøgelser i forhold til rejsekort. Analyseinstitutterne er forpligtiget til at slette modtagne oplysninger om kunderne, når opgaven er udført. 

Kommunikation til kunderne 

Rejsekort & Rejseplan A/S’ databehandlere har adgang til de nødvendige oplysninger til brug for udsendelse af mails, SMS’er og fysiske breve på vegne af Rejsekort & Rejseplan A/S.

Nets A/S

Betaling på rejsekort.dk foregår udelukkende i Nets A/S’ system. Når du gennemfører en betaling, vil det være Nets A/S, som modtager oplysningerne. Nets A/S opfylder kravene til sikkerhed mod misbrug af kortoplysninger.

2.1. Videregivelse af personoplysninger

Rejsekort & Rejseplan A/S videregiver – hvis relevant – dine personoplysninger til de tilsluttede trafikvirksomheder til brug for trafikvirksomhedernes selvstændige behandling af kontrolafgiftssager, inddrivelsessager, kundeklager, rejsetidsgarantisager, økonomisager, analyser og servicemeddelelser, samt i forbindelse med trafikvirksomhedernes udstedelse af Skole- og Ungdomskort på egne medier (ikke på Rejsekort eller RejseBillet). 

Hvis du har givet et samtykke hertil, kan Rejsekort & Rejseplan A/S endvidere videregive dine personoplysninger til den trafikvirksomhed, som du har givet samtykke til, med henblik på at denne trafikvirksomhed og eventuelle datterselskaber og samarbejdspartnere kan sende dig informationer om tilbud, produkter og kampagner samt servicemeddelelser via e-mail, sms eller direkte i RejseBillet.

Rejsekort & Rejseplan A/S videregiver desuden udvalgte personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med konkrete services i relation til brugen af rejsekort, herunder: 

  • Rejseplanen.dk: Kunden kan ved at indtaste rejsekortnummer i forbindelse med prisopslag få oplyst hvad prisen er med det aktuelle rabattrin på rejsekortet.
  • FlexDanmark: Kunden kan ved oplysning af rejsekortnummer betale for sine flexrejser med sit rejsekort.
  • GoCollective: I forbindelse med brug af PendlerPlus
  • Brugen af Rejsekort som nøgle til fx delebiler, bycykler og adgang til cykelparkering

3. Overvågning

Rejsekort & Rejseplan A/S foretager overvågning af foretagne transaktioner på Rejsekort og RejseBillet. Dette sker med henblik på at opdage og forhindre misbrug af rejsekortet og RejseBillet.

4. Hvordan og hvor længe opbevarer vi oplysninger om dig? 

Ifølge de databeskyttelsesretlige regler, skal dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personoplysninger i IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang og på servere, som er placeret i særligt sikrede lokaler.

Oplysninger om dig som kunde, dine Rejsekort og betalingsaftaler, optankninger, rejse- og købshistorik samt evt. registreringer i spærreliste og kunderegister gemmes så længe, det er nødvendigt for at administrere dig som kunde, eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning, herunder betalingsloven, bogføringsloven, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, jf. nedenstående tabel:

Type personoplysninger

Opbevaringstid

Stamoplysninger (navn, kontaktoplysninger mv.)

5 år efter udgangen af det år, hvor kundeforholdet er ophørt (eller kundeforhold uden aktivitet)

Oplysninger om dine kort, tank-op- og fornyelsesaftaler, valgt kundetype, pris og saldo.

5 år fra udgangen af det år, som transaktionen vedrører.

Oplysninger om dine rejsedata (f.eks. check-in i Ballerup den 21. oktober 2019 kl. 12.03 – check-ud Østerport den 21. oktober 2019 kl. 12.30)

3 år fra registreringen af oplysningerne. Herefter opbevares rejsedata i anonymiseret form til analyseformål.

Sagsoplysninger registreret ved henvendelser til Rejsekort Kundecenter

3 år fra registreringen af oplysningerne.

Onlinebestillingsskema

3 år fra kundeforholdets ophør

Optagelser af telefonsamtaler i Rejsekort Kundecenter

30 dage fra tidspunktet for optagelsen.

CPR-nummer

Slettes straks ved kundeforholdets ophør, herunder ved tilbagekaldelse af samtykke.

Disse slettefrister vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, således at personoplysningerne slettes på et tidligere eller på et senere tidspunkt, hvis der er konkrete saglige grunde hertil. Se fx kortbestemmelser for Rejsekort privat afsnit 6 vedr. registrering af oplysninger i kunderegistret ved gæld, gentagne manglende check ud eller mistanke om misbrug. 

5. Retsgrundlaget for behandlinger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger i det løbende kundeforhold er navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvorefter vi kan behandle personoplysninger, når behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt.

Visse af dine personoplysninger behandles tillige i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, idet behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse. Dette skyldes, at Rejsekort & Rejseplan A/S er forpligtet til at opbevare oplysninger om økonomiske transaktioner i medfør af bogføringsloven, da oplysningerne indgår som en del af Rejsekort & Rejseplan A/S’ regnskabsmateriale. Forpligtelsen efter bogføringsloven gør, at disse oplysninger skal opbevares i løbende regnskabsår samt yderligere 5 år. Dermed vil visse oplysninger blive opbevaret i medfør af bogføringsloven også efter afslutningen af et kundeforhold.  

Retsgrundlaget for Rejsekort & Rejseplan A/S’ behandling af CPR-numre er samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7. I særlige tilfælde vil CPR-nummer fortsat blive behandlet, selvom den registrerede måtte tilbagekalde sit samtykke. Dette gør sig fx gældende, hvis den registrerede har misligholdt gæld til Rejsekort & Rejseplan A/S. I disse tilfælde er retsgrundlaget for den fortsatte behandling af CPR-nummer databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. databeskyttelseslovens § 7, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. 

Retsgrundlaget for behandling af oplysninger kunders handicap er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, jf. bogføringslovens § 10. Oplysning om en kundes handicap indhentes dog alene med udtrykkeligt samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og databeskyttelseslovens § 7, stk. 1. Rejsekort & Rejseplan A/S registrerer alene oplysningen om, at kunden har ret til Rejsekort med kundetypen handicap, men ikke yderligere informationer, herunder karakteren af handicappet. Oplysning om en kundes handicap har betydning for udregning af kundens rejsepris, og oplysningen udgør derfor regnskabsmateriale jf. bogføringslovens § 3. Rejsekort & Rejseplan A/S har således pligt til at opbevare oplysningen i personhenførbar form jf. bogføringslovens § 10, i 5 år fra udgangen af det år som materialet vedrører. 

Retsgrundlaget for behandling af telefonoptagelser i forbindelse med kundehenvendelser til Rejsekort Kundecenter er samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

Ved udstedelse og administration af Skolekort, er retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger, at behandlingen er nødvendig for at vi kan opfylde aftalen om at udstede et Skolekort og administrere dette, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og at vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er at kunne udstede og administrere Skolekortet. Når Rejsekort & Rejseplan A/S i den forbindelse behandler CPR-nummer, er retsgrundlaget at behandlingen følger af lovgivningen og er nødvendig for at kunne identificere modtageren af Skolekortet, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, og folkeskolelovens § 26, stk. 5.

Retsgrundlaget for Rejsekort & Rejseplan A/S’ behandling af oplysninger om kontaktpersoner i forbindelse med Rejsekort erhverv og Skolekort baseres på interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Retsgrundlaget for brugen af præference- og statistikcookies på www.rejsekort.dk er samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

Retsgrundlaget for brugen af tekniske cookies på www.rejsekort.dk og i RejseBillet er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Rejsekort Kundecenter på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor under afsnit 8. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, betyder det, at vi som udgangspunkt begrænser behandlingen af dine personoplysninger, ved at slette eller anonymisere de personoplysninger, som behandles i medfør af samtykket. Som det fremgår ovenfor under afsnit 5, drejer det sig om CPR-nummer samt optagelser af telefonsamtaler ved telefonisk kontakt til Rejsekort Kundecenter.

Du skal være opmærksom på, at tilbagetrækning af dit samtykke til behandling af CPR-nummer indebærer, at du ikke længere kan have et Rejsekort Personligt, Rejsekort Flex og Pendlerkort på Rejsekort. Du vil heller ikke have adgang til Selvbetjeningen. Du kan dog fortsat benytte Rejsekort Anonymt.

7. Automatiske beregninger

Ved brug af appen Check Udvej til indmelding af glemte check ud, vil der, når særlige parametre er opfyldt, ske en automatisk godkendelse af de indmeldte oplysninger, som kan resultere i en efterfølgende opkrævning eller tilbagebetaling for den indmeldte rejse.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven en række rettigheder i forhold til Rejsekort & Rejseplan A/S’ behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil benytte disse rettigheder, skal du kontakte os på Rejsekort & Rejseplan A/S’ kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor og på side 1. Dine rettigheder er følgende:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du ikke ønsker, at Rejsekort & Rejseplan A/S skal behandle dine personoplysninger, kan vi henvise dig til at købe et Rejsekort Anonymt.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til, hvordan Rejsekort & Rejseplan A/S behandler personoplysninger, kan du rette henvendelse til:

Rejsekort Kundecenter Telefon: 70 11 33 33

Via kontaktformular på https://www.rejsekort.dk/Kundecenter-privat/Kontaktformular

Pr. brev til:
Rejsekort Kundecenter Postboks 736
2500 Valby

Rejsekort & Rejseplan A/S databeskyttelsesrådgiver (DPO):
DPO@rejsekort.dk
Telefon: 70 20 40 08 

9. Brug af www.rejsekort.dk

Hjemmesiden, www.rejsekort.dk, består overordnet af to dele. En informationsdel og en selvbetjeningsdel.

Oplysninger om brug af informationsdelen

Oplysninger, om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler og oplysningerne bruges i forbindelse med videreudvikling af hjemmesiden, således at den optimeres efter kundernes behov. IP-adresser bliver ikke logget. Se også nærmere nedenfor under ”Cookies” om anvendelsen af cookies.

Oplysninger om brug af selvbetjeningsdelen

Oplysninger om din brug af selvbetjeningsdelen (fx foretagne ordre), herunder den IP-adresse brugen er anvendt fra, opsamles i logfiler. Disse slettes løbende og bruges alene til evt. fejlfinding.

Du kan ved at logge på selvbetjeningsdelen se de fleste af de oplysninger, som Rejsekort & Rejseplan A/S har registreret om dig, herunder oplysninger, som du selv har opgivet ved køb af Rejsekort eller senere, og oplysninger om dine foretagne optankninger, fornyelser og rejser. 

Cookies

Rejsekort & Rejseplan A/S anvender cookies på www.rejsekort.dk. 

Anvendelsen af cookies forudsætter, at du giver samtykke hertil ved brug af www.rejsekort.dk, og løsningen til indhentelse af samtykke overholder gældende regler herfor, herunder Datatilsynets vejledning om behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende. 

En cookie er en lille tekstfil, som lagres i din enhed gennem din browser. De cookies, Rejsekort & Rejseplan A/S anvender, kan ikke indeholde virus.

Rejsekort anvender bl.a. cookies ved køb af Rejsekort på selvbetjeningssiden og ved kontaktformular til Rejsekort Kundecenter.

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner. Præferencecookies gør det muligt at huske oplysninger, fx dit foretrukne sprog. Statistiske cookies hjælper med viden om, hvordan de besøgende på www.rejsekort.dk bruger hjemmesiden og marketingcookies bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider. Fx når der klikkes på annoncer, der leder over til www.rejsekort.dk. 

Ved køb af Rejsekort på selvbetjeningsdelen:

Cookies er nødvendige at anvende for at huske dine valg i forbindelse med køb af et rejsekort. Cookies anvendt ved køb af Rejsekort slettes efter gennemførelse af købet.
Hvis du har fravalgt cookies, se nærmere nedenfor, vil du ikke kunne bestille et Rejsekort over www.rejsekort.dk. 

Kontaktformular til Rejsekort Kundecenter:

Det er muligt at kontakte Rejsekort Kundecenter på www.rejsekort.dk – dette kan ske gennem en kontaktformular på hjemmesiden https://www.rejsekort.dk/Kundecenter-privat/Kontaktformular.

Cookies anvendt til kontaktformular til Rejsekort Kundecenter udløber efter en halv time, men fornyes efter hvert besøg. 

Sådan undgår du cookies: 

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser på den enhed du anvender: https://minecookies.org/cookiehandtering

Vejledningen er opstillet for de fleste browsere samt smartphones.

Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie - indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke ”F1” på din pc. Søg efter "cookies".

Adgang til informationerne fra cookies:

Medarbejdere i Rejsekort & Rejseplan A/S, der er autoriseret hertil, har adgang til de indsamlede oplysninger. Endvidere videregives oplysninger i form af statistikker og lignende, uden angivelse af individuelle IP-numre, til de tilsluttede trafikvirksomheder, med det formål at få en bedre viden om brugen af hjemmesiden.

10. Google Analytics

Rejsekort A/S kan anvende Google Analytics til at analysere færden på www.rejsekort.dk. Dette sker med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i din enhed.

Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger, til Googles servere i USA, medmindre du har fravalgt dette. Se ovenfor under afsnit om cookies om, hvordan du undgår disse cookies. 

Du kan også fravælge generelt at indgå i Google Analytics målinger, se nærmere her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

11. RejseBillet

I RejseBillet anvendes Google Firebase til at analysere brugen af appen samt til at oprettelse af dynamiske links. Dette sker med henblik på at optimere appen og gøre den mere brugervenlig. 

For at kunne varetage denne funktion sætter Google cookies i din enhed.

12. Ret til at klage til Datatilsynet

Du kan klage over Rejsekort & Rejseplan A/S’ behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Datatilsynet har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35.
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

13. Ændring af denne privatlivs- og cookiepolitik

Denne privatlivs- og cookiepolitik kan ændres.

Du kan altid øverst i denne privatlivs- og cookiepolitik se, hvornår politikken sidst er opdateret og/eller ændret. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil dette blive oplyst ved en synlig meddelelse på www.rejsekort.dk.