Gå til hovedindhold
Ikon for at åbne menu

Sådan rejser du

zoner Check ind og check ud

1. Check ind, når du begynder rejsen
Du skal checke ind på en check ind-kortlæser for at have billet, når du begynder en rejse. Så snart du har checket ind, er din rejse i gang. 

2. Check ind igen, hvis du skifter transportmiddel
Du skal også checke ind, hver gang du skifter transportmiddel undervejs på rejsen. 

3. Check ud, når din rejse slutter
Husk at afslutte alle dine rejser med at checke ud. Når du checker ud, betaler du for rejsen. På kortlæserens skærm kan du både se din rejses pris og saldoen på dit Rejsekort. Skal du have rabat, er den automatisk trukket fra rejseprisen.

Du kan også bruge ekstra-kortlæsere og automater
Du kan altid checke ind på de ekstra-kortlæsere, der står på stationer. Hold dit Rejsekort hen på kortlæserens Blå Punkt, til du ser et "OK" på skærmen og hører en totonet lyd. Nu er du checket ind.

Du kan både checke ind og ud på Rejsekortautomaterne, der står på alle DSB, Metro- og Arriva Tog-stationer. Læg dit kort i automatens Blå Punkt og følg anvisningerne på skærmen. På Rejsekortautomater kan du også se din saldo og dine seneste rejser.

Det gør du ved at holde kortet hen på Det Blå Punkt, til du hører en totonet lyd og ser et ”OK” på skærmen. 

Når du checker ind, ser du samtidig et ”God rejse”, mens du ved check ud ser både din rejses pris og saldoen på dit Rejsekort. 

Husk både at lytte efter lydsignalet og læse teksten på kortlæserens skærm for at sikre dig, at du har checket ind eller ud.

Kortlæseren giver besked
Er der noget galt, giver kortlæseren dig besked. Fører du fx dit kort for hurtigt forbi kortlæserens Blå Punkt, vil teksten på skærmen fx lyde; "Læsefejl, prøv igen", og du vil hører en fejllyd. Hold kortet hen på Det Blå Punkt, til det er læst.

På samme måde giver kortlæseren dig besked, hvis saldoen på et kort er for lav til at checke ind, kortet er udløbet etc.

I kan rejse flere sammen på et Rejsekort Erhverv.

Du aktiverer ekstra-funktionen – og tager andre med – ved at trykke på tasterne øverst på kortlæseren. Følg anvisningerne på skærmen for at sammensætte den gruppe, der skal rejse. Og husk, at du selv skal være checket ind for at kunne tage andre med på dit kort. 

Skal I skifte undervejs på rejsen, checker I bare ind som normalt. Indstillingen til gruppe annulleres ved check ud. 

Hvis du kun skal checke dig selv ind

Check ind ekstra-kortlæseren kan også bruges til kun at checke dig selv ind: Hold dit kort hen på Det Blå Punkt, til du ser et ”OK” på skærmen og hører en totonet lyd – helt som på en almindelig check ind-kortlæser.

Checker du ud og derefter ind igen i den samme zone indenfor 30 minutter, registrerer rejsekort det som en fortsat rejse. De to rejser bliver derfor afregnet som én, når du checker ud.

Det er vigtigt, at du husker at checke ind ved alle skift undervejs på rejsen. Altså hvis du fx skifter fra bus til tog eller fra én type af tog til en anden. Det kan nemlig have betydning for beregningen af rejsens pris.

Checker du ikke ind, når du skifter, risikerer du at få en kontrolafgift.

Er alt udstyr på stedet ude af drift, skal du købe en anden form for billet, inden du begynder din rejse.

Ring gerne til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33 for at melde fejlen.

Problemer med at checke ud
Prøver du at checke ud, men oplever, at en kortlæser er ude af drift, skal du bruge en anden kortlæser eller en Rejsekortautomat. Er alt udstyr på stedet ude af drift, skal du købe en anden form for kort eller billet for at rejse.

Det koster ikke noget, hvis du checker ud samme sted, som du checkede ind – og senest 20 minutter efter. Går der længere tid, betaler du mindsteprisen for en rejse, som de fleste steder i landet er to zoner.

Det antal zoner, du rejser i, hænger sammen med den tid, din rejse må vare. Hvert zoneantal svarer til et bestemt antal minutter. Varer din rejse længere, end det antal minutter, der svarer til de zoner, du har rejst i, bliver rejseprisen i stedet beregnet ud fra rejsens varighed.

Et eksempel
Fx må en rejse i tre zoner på Sjælland højst vare 1½ time. Der lægges prisen for én zone til for hvert kvarter, rejsen varer udover de 1½ time. Varer rejsen fx to timer og 10 minutter, kommer du derfor til at betale for 6 zoner (de 3, du har rejst i, plus 3 yderligere for hvert kvarter udover de 1½ time).

Maksimumtiden afhænger af, hvor i landet du rejser. Rejser du på Sjælland eller inden for et regionalt takstområde i Jylland, skal du checke ud senest 5 timer, fra din rejse startede. På rejser mellem takstområder i Jylland og på Fyn har du 8 timer til at checke ud. Rejser du over Storebælt, skal du checke ud indenfor 12 timer. Rejser du til Malmö fra Sjælland har du 5 timer – og fra Jylland 12 timer – til at checke ud.

Hvis maksimumtiden overskrides
Får du ikke checket ud på en rejse, og kan vi dokumentere, at rejsen har kostet mere end forudbetalingen, bliver du opkrævet for den del af rejsen, der overstiger forudbetalingen. Beløbet bliver trukket fra saldoen på Rejsekort. Rejsens pris bliver fastsat fra det første check ind til enten det sidste check ind eller den seneste kontrol undervejs på rejsen.

hand 2 Glemt check ud

Glemmer du at checke ud, betaler du som udgangspunkt forudbetalingen for din rejse. 

Glemt check ud gentagne gange
Undlader du flere gange at checke ud med et Rejsekort Erhverv inden for en periode på 12 måneder, kan Rejsekort A/S spærre kortet. Men først efter to skriftlige advarsler.  

Betaling for rejser uden check ud
Får du ikke checket ud på en rejse, og kan vi dokumentere, at rejsen har kostet mere end den forudbetaling, der er trukket ved rejsens start, opkræver vi et beløb for den del af rejsen, som overstiger forudbetalingen. 

Beløbet bliver trukket fra saldoen på det Rejsekort, du har rejst med. Rejsens pris bliver fastsat fra det første check ind til enten det sidste check ind eller den seneste kontrol undervejs på rejsen. 

tilføj Check flere ind på ét kort

I kan rejse op til 29 personer sammen på ét kort. Brug check ind ekstra-kortlæseren på stationen og følg vejledningen på skærmen, eller bed buschaufføren om hjælp. 

Skal I skifte undervejs på rejsen, checker I bare ind igen som normalt. Indstillingen til gruppe annulleres, når I checker ud.

Er der børn under 12 år med på rejsen, er der særlige regler for, hvor mange børn, man må tage gratis med, og hvor mange man skal betale for.

Du kan beregne rejseprisen for en gruppe med prisberegneren. Klik på linket i den lyseblå bjælke i prisberegneren for at sammensætte gruppen.

→ Gå til prisberegner.

Find regler om børn og betaling i de fælles landsdækkende rejseregler.

 Gå til Fælles landsdækkende rejseregler.

priser Priser og rabatter

Et Rejsekort Erhverv giver mulighed for forskellige rabatter:

  • Der optjenes mængderabat på hvert enkelt Rejsekort på rejser i områder med mængderabat. 
  • Medarbejderne får tidsrabat på rejser udenfor myldretiden, hvis rejserne foregår indenfor ét regionalt takstområde.
  • Har du brug for at kende en rejses pris på forhånd, kan du finde den på Rejseplanen

 Læs mere om mængderabat.
 Læs mere om tidsrabat.

Rabatten betyder, at:

  • I opsamler rabat, hver gang en medarbejder bruger et Rejsekort tilknyttet arbejdspladsens kundenummer på en rejse over Storebælt.
  • Rejser I flere sammen på ét kort, tæller rabatten per rejsende per vej: En returrejse for 5 personer opgøres altså som 10 rejser.
  • Erhvervsrabatten opgøres hver kalendermåned og tilbageføres til hvert enkelt Rejsekort i den efterfølgende måned.

Arbejdspladsens kontaktperson har det fulde overblik over arbejdspladsens samlede rejseforbrug og opnåede rabat - via de tilsendte rejseoversigter (PDF'er) eller DSB's erhvervsportal.

 Gå til DSB’s erhvervsportal.

Når du begynder din rejse og checker ind, bliver der trukket en forudbetaling på dit Rejsekort. 

Hvor meget du skal betale forud, afhænger af kundetypen for dem, der skal rejse. Med et Rejsekort Erhverv betaler en ’Voksen’ 25 kr. forud, mens et ’Barn’ betaler 12,50 kr.

Forskellen mellem forudbetalingen og rejsens pris bliver enten ført tilbage til eller trukket fra saldoen på det rejsekort, du har rejst med.

Kundetypen bestemmer forudbetalingen
Hvor meget, du skal betale forud, afhænger af din kundetype og af, hvilken type af Rejsekort du bruger. Med et Rejsekort Erhverv betaler en ’Voksen’ 25 kroner forud, mens et ’Barn’ betaler 12,50 kr.

Dækker saldoen på kortet ikke rejseprisen, bliver det automatisk tanket op, når du checker ud. 

checkud Kontrol på rejsen

Kontrolpersonalet sender desuden oplysninger fra dit kort til rejsekortsystemet om, hvor og hvornår kontrollen foregik. Oplysningerne kan fx bruges til at beregne en rejsepris, hvis du glemmer at checke ud på en længere rejse.

Kontrolpersonalet kan kræve bevis for, at du er berettiget til at rejse med et Rejsekort og som den kundetype, kortet er indstillet til. Derfor skal du kunne vise ID, hvis du bliver bedt om det.

Rejsekort Kundecenter behandler ikke klager over kontrolafgifter. Gå i stedet for ind på hjemmesiden for den trafikvirksomhed, der udskrev afgiften og indsend din klage her.

spær Mistet kort

I spærrer et Rejsekort Erhverv ved at kontakte den trafikvirksomhed, der har udstedt kortet, og som administrerer arbejdspladsens rammeaftale. I kan spærre et mistet kort døgnet rundt på 70 11 33 33.

Ringer I på hverdage i tidsrummet kl. 10-15, skal I taste '1' og derefter '2'. Ringer I udenfor åbningstiden, skal I taste '2'.

Hvis du vil overføre rabattrin til et nyt Rejsekort
Hvis I spærrer det mistede kort i løbet af åbningstiden, kan jeres kontaktperson samtidig bestille et nyt kort magen til det mistede, hvis der er behov for det. Kundetypen og rabattrin bliver overført til det nye kort.

Vær opmærksom på, at genbestilling kun kan gennemføres af jeres kontaktperson.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt os Arrow