Rejsekort A/S varsler ændringer i kortbestemmelser for alle kunder pr. 15. marts 2017

29. dec 2016 kl. 12:30
Rejsekort A/S ændrer fra midten af marts 2017 kortbestemmelserne for rejsekort privat og pendlerkort. Ændringerne varsles i henhold til lovgivningen to måneder før ikrafttræden og indebærer blandt andet indførelse af strammere regler og gebyrer i forbindelse med misbrug af rejsekort.
Kun et fåtal af rejsekortkunder vil blive berørt af ændringerne, der dels er indført for at dæmme op for misbrug, dels skal dække omkostningerne til den sagsbehandling, som misbruget medfører.

Ændringerne betyder i korte træk, at Rejsekort A/S:

  • indfører et gebyr på 125 kr. for sletning fra kunderegisteret, hvis en kunde bliver opført på grund af gæld eller manglende check ud. Kunden har mulighed for at få slettet registreringen efter en konkret vurdering mod at betale gælden tillagt et gebyr på 125 kr., så vedkommende igen får mulighed for at købe et rejsekort (personligt eller rejsekort flex).
  • vil fremover kunne optage en kunde i kunderegisteret, hvis kunden har gæld til en trafikvirksomhed eller Rejsekort A/S på mere end 500 kr. Kravet om, at registrering i kunderegistret først kan ske, hvis kunden skriftligt har erkendt en forfalden gæld, eller hvis Rejsekort A/S eller en tilsluttet trafikvirksomhed har taget retslige skridt mod kunden, bliver desuden fjernet. Optagelse i kunderegisteret kan fremover også ske, hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder begrundet mistanke om misbrug.
  • indfører et ekspeditionsgebyr på 20 kr. for opkrævning for længere ikke-afsluttede rejser, der kræver sagsbehandling. Udlader en kunde at checke ud på en rejse, og kan Rejsekort A/S samtidig dokumentere, at rejsen har kostet mere end den forudbetaling, der er trukket ved rejsens start, vil kunden blive opkrævet et beløb for den del af rejsen, som overstiger forudbetalingen. Ekspeditionsgebyret pålægges ikke rejser, hvor check ud er indmeldt via Check Udvej.
  • indfører e-Boks i kommunikationen til kunderne, så Rejsekort A/S har mulighed for at sende breve digitalt via e-Boks som supplement til kommunikationen via e-mail og breve. Kunder, der er fritaget for at modtage digital post, vil ikke blive berørt.
Se de opdaterede kortbestemmelser og læs mere på www.rejsekort.dk/nye-regler – eller kontakt Rejsekort Kundecenter for at få tilsendt et eksemplar.

Kunder, der ikke kan acceptere de varslede ændringer, skal lukke deres aftale om rejsekort eller pendlerkort inden 15. marts 2017, via selvbetjeningen på www.rejsekort.dk eller Rejsekort Kundecenter.