Betaling

faktura Tank-op-aftale

Når saldoen på dit rejsekort kommer under 50 kr., bliver der automatisk overført et aftalt beløb fra dit betalingskort. Som udgangspunkt overføres der 300 kr., men du kan nemt ændre beløbet på selvbetjeningen.

Tank-op-aftalen indgår du med en af trafikvirksomhederne bag rejsekort. Det kræver, at du er fyldt 18 år og har et betalingskort.

Betalingsaftalen trækker penge fra dit betalingskort

Bag din tank-op-aftale ligger en betalingsaftale, som du indgår med NETS. Den trækker penge fra dit betalingskort til tank-op-aftalens overførsler. Betalingsaftalen kan du dele med andre, fx dine børn, så de kan få tank-op-aftaler på deres kort.

Se, hvordan du opretter dig som forælder eller værge for at oprette en tank-op-aftale til et barn.

Se, hvordan du opretter en tank-op-aftale til et barn.

Du skal aktivere tank-op-aftalen
Husk, at du skal aktivere tank-op-aftalen, når du har bestilt den. Der kan gå op til 5 timer, før du kan gøre det, hvis du skal med tog eller metro. Skal du med bussen, kan der gå op til 24 timer. Aftalen bliver aktiveret, når du checker ind eller lægger dit kort i en rejsekortautomat.

Vil du gerne stoppe din tank-op-aftale, er det nemmest at logge ind på selvbetjeningen.

Du kan også ringe til Rejsekort Kundeservice på 70 11 33 33, så hjælper vi dig med at lukke aftalen.

Du indtaster oplysningerne om dit nye betalingskort ved at logge ind på selvbetjeningen.

Se, hvordan du skifter det betalingskort, som din tank-op-aftale trækker penge fra.

Du får en rykker, hvis dit betalingskort er udløbet eller spærret
Får du ikke ændret betalingskortoplysningerne i tide, vil du få en rykker på den/de automatiske tank-op, som er sket gennem din tank-op-aftale i den periode, hvor der ikke har været et betalingskort at trække beløbene fra. 

Du skal indbetale beløbet, også selvom du ændrer dine betalingskortoplysninger. Pengene kan nemlig ikke trækkes på dit nye betalingskort.

Ændrer du ikke betalingskortoplysningerne, bliver dine aftaler lukket
Knytter du ikke et nyt betalingskort til din betalingsaftale, bliver den på et tidspunkt lukket. Det betyder, at du skal oprette en helt ny betalingsaftale for at få tank-op-aftaler på dit kort.

Du kan ændre tank-op-beløbet, hvis du logger på selvbetjeningen eller ringer til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33. Du kan mindst vælge at få tanket op med 100 kr. – og saldoen på dit rejsekort må højst være 2.200 kr.

Vælger du et lavere tank-op-beløb, end de foreslåede 300 kr., skal du være opmærksom på, at du risikerer, at dit rejsekort løber tør for penge, hvis du er på en længere rejse og skal ud og hjem samme dag.

Du kan dog altid tanke dit kort op på en rejsekortautomat eller et salgssted, hvis du har brug for at få penge på kortet her og nu.

Log ind på selvbetjeningen og vælg det kort, du vil ændre tank-op-frekvensen på. Vælger du en lavere frekvens, end de foreslåede 2 gange i døgnet, skal du være opmærksom på, at du risikerer at løbe tør for penge, hvis du på en længere rejse skal ud og hjem samme dag. 

Du kan dog altid tanke dit kort op på en rejsekortautomat eller et salgssted, hvis du har brug for at få penge på kortet her og nu. 

Betaling for børnenes tank-op-aftale trækkes på dit betalingskort, når du er oprettet som bruger og forælder på selvbetjeningen - og har delt din betalingsaftale med hvert barn.

Se, hvordan du opretter dig som forælder eller værge for at oprette en tank-op-aftale til et barn.

Se, hvordan du opretter en tank-op-aftale til et barn.

tankop Tank op

Tanker du op på selvbetjeningen, bliver det beløb, du tanker op med, først overført til dit rejsekort, næste gang du checker ind. Der kan gå op til fem timer, før du kan gøre det, hvis du skal med tog eller metro. Skal du med bus, kan der gå op til 24 timer.

Overfør beløbet til dit rejsekort
Du skal være opmærksom på, at du skal bruge dit rejsekort inden for 30 dage, fra du tankede op på selvbetjeningen. Ellers bliver din tank-op annulleret.

Hvis du ikke skal rejse, kan du nøjes med at checke ind og med det samme checke ud igen eller lægge dit rejsekort i en rejsekortautomat. Så er beløbet overført til dit kort.

Du kan tanke op med betalingskort på en rejsekortautomat. Beløbet bliver overført til dit rejsekort med det samme, og du er klar til afgang.

Der er opstillet rejsekortautomater på alle DSB, Metro- og Arriva Tog-stationer samt på busterminalen i Aalborg.

Du kan tanke op med både kontanter og betalingskort, når du tanker dit rejsekort op på et salgssted.

checkin Betaling ved rejsens start

For at starte en rejse skal du have en saldo på dit rejsekort, der som minimum svarer til forudbetalingen. 

Forudbetalingens størrelse afhænger af din kundetype, hvilken type af rejsekort, du rejser med, og om du fx har valgt at rejse på første klasse. Checker du ind som ’Voksen’ med et rejsekort personligt, er forudbetalingen 25 kr. Har du valgt at rejse på første klasse, betaler du 180 kr. i forudbetaling.

Se din forudbetaling i prisblad for rejser.

Når du checker ud modregnes forudbetalingen i rejsens pris
Når du afslutter rejsen og checker ud, bliver forudbetalingen modregnet i rejsens pris. Har rejsen kostet mindre end forudbetalingen, bliver forskellen mellem forudbetalingen og rejsens pris ført tilbage til dit rejsekort. Har rejsen kostet mere end forudbetalingen, trækkes forskellen fra forudbetalingen og op til rejsens pris fra saldoen på dit rejsekort. 

Rejser du som ’Voksen’, er forudbetalingen 70 kr. - mod 25 kr. på et rejsekort personligt eller rejsekort flex.

Mellem landsdele er forudbetalingen 600 kr.
Skal du rejse mellem landsdele med et rejsekort anonymt, skal du forbi en rejsekortautomat eller et salgssted og ændre indstilling til ’Rejse mellem landsdele’. Forudbetaling for en ’Voksen’ er 600 kr. for en rejse mellem landsdele med rejsekort anonymt.

Indstillingen til rejse mellem landsdele annulleres, når du checker ud.

Se forudbetalingen for alle kort- og kundetyper i prisblad for rejser.

Forudbetalingen pr. person afhænger af, hvilken type af rejsekort, I bruger. Og af kundetypen for dem, der skal checkes ind.

Checker du fx et ’Barn’ ind på dit rejsekort personligt, er forudbetalingen 12,50 kr., mens du betaler 25 kr. forud for hver 'Voksen', der skal rejse.

Se din forudbetaling her.

saldo Saldo

Når du starter rejsen og checker ind, bliver der trukket en forudbetaling på dit rejsekort. Din saldo skal derfor mindst kunne dække forudbetalingen, for at du kan checke ind.  

Hvis din rejse ender med at koste mere end saldoen på dit rejsekort, bliver saldoen negativ. Du vil ikke kunne checke ind og begynde en ny rejse, før du har tanket kortet op. Har du en tank-op-aftale, bliver dit kort tanket op automatisk, når du checker ud – også hvis du har rejst for mere end saldoen. 

Du kan altid tjekke din aktuelle saldo på en rejsekortautomat eller et salgssted. 

Logger du ind på selvbetjeningen for at tjekke din saldo, skal du være opmærksom på, at der går noget tid, fra du rejste, til oplysningerne om dine rejser er helt opdateret. Har du kørt med bus, kan der gå op til 24 timer, før du kan se oplysningerne om en rejse – og din saldo efter rejsen.

Rejsekort personligt og rejsekort flex
Udbetalingen sker automatisk 10-14 dage fra den dato, hvor kortet udløber eller bliver spærret. 

Er der en negativ saldo på kortet, når det udløber eller bliver spærret, får du tilsendt en opkrævning i stedet.

Rejsekort anonymt
Saldoen på et rejsekort anonymt kan du få udbetalt ved at ringe til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33 og få tilsendt en formular.

Du kan også få hjælp på udvalgte salgssteder.

ændrekort Skift betalingskort

Du indtaster oplysningerne om dit nye betalingskort på selvbetjeningen. Log ind og klik på 'Betalingsaftaler' i venstremenuen og derefter på 'Skift betalingskort' ud for den eller de aftaler, kortoplysningerne skal ændres for.

Se, hvordan du skifter det betalingskort, som din tank-op- eller fornyelsesaftale trækker penge fra.

Hvis du får en rykker
Får du ikke ændret oplysningerne i tide, vil du få en rykker på automatiske tank-op, som er sket gennem din tank-op-aftale i den periode, hvor der ikke har været et betalingskort at trække beløbene fra. Det samme sker, hvis du har en fornyelsesaftale.

Du skal indbetale beløbet, også selvom du ændrer dine betalingskortoplysninger. Pengene kan nemlig ikke trækkes på dit nye betalingskort.

Ændrer du ikke betalingskortoplysningerne, bliver dine aftaler lukket
Indtaster du ikke de nye betalingskortoplysninger i tide, bliver alle dine aftaler på et tidspunkt lukket. Det betyder, at du skal oprette en helt ny betalingsaftale for igen at få tank-op- eller fornyelsesaftaler på dine kort.

forny Rykker

Får du ikke ændret betalingskortoplysningerne i tide, sender vi en rykker på automatiske tank-op, som er sket gennem din tank-op-aftale i den periode, hvor der ikke har været et betalingskort at trække beløbene fra. Det samme sker, hvis du har en fornyelsesaftale. 

Vær opmærksom på, at du skal indbetale beløbet på rykkeren, også selvom du ændrer dine betalingskortoplysninger. Pengene kan nemlig ikke trækkes på dit nye betalingskort.

Har du spørgsmål til en rykker, du har modtaget, skal du ringe til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33 for at få hjælp.

Ændrer du ikke betalingskortoplysningerne, bliver dine aftaler lukket
Indtaster du ikke de nye betalingskortoplysninger i tide, bliver alle dine aftaler på et tidspunkt lukket. Det betyder, at du skal oprette en helt ny betalingsaftale for igen at få tank-op- eller fornyelsesaftaler på dine kort.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os