Brug af cookies på Rejsekort.dk

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse, bl.a. så vi kan huske dine seneste indtastninger. Når du fortsætter med at bruge rejsekort.dk, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om brugen af cookies her.

Rejsekort A/S varsler ændringer i kortbestemmelser for alle kunder pr. 15. marts 2017

29. dec. 2016 kl. 11:30
Rejsekort A/S ændrer fra midten af marts 2017 kortbestemmelserne for rejsekort privat og pendlerkort. Ændringerne varsles i henhold til lovgivningen to måneder før ikrafttræden og indebærer blandt andet indførelse af strammere regler og gebyrer i forbindelse med misbrug af rejsekort.
Kun et fåtal af rejsekortkunder vil blive berørt af ændringerne, der dels er indført for at dæmme op for misbrug, dels skal dække omkostningerne til den sagsbehandling, som misbruget medfører.

Ændringerne betyder i korte træk, at Rejsekort A/S:

  • indfører et gebyr på 125 kr. for sletning fra kunderegisteret, hvis en kunde bliver opført på grund af gæld eller manglende check ud. Kunden har mulighed for at få slettet registreringen efter en konkret vurdering mod at betale gælden tillagt et gebyr på 125 kr., så vedkommende igen får mulighed for at købe et rejsekort (personligt eller rejsekort flex).
  • vil fremover kunne optage en kunde i kunderegisteret, hvis kunden har gæld til en trafikvirksomhed eller Rejsekort A/S på mere end 500 kr. Kravet om, at registrering i kunderegistret først kan ske, hvis kunden skriftligt har erkendt en forfalden gæld, eller hvis Rejsekort A/S eller en tilsluttet trafikvirksomhed har taget retslige skridt mod kunden, bliver desuden fjernet. Optagelse i kunderegisteret kan fremover også ske, hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder begrundet mistanke om misbrug.
  • indfører et ekspeditionsgebyr på 20 kr. for opkrævning for længere ikke-afsluttede rejser, der kræver sagsbehandling. Udlader en kunde at checke ud på en rejse, og kan Rejsekort A/S samtidig dokumentere, at rejsen har kostet mere end den forudbetaling, der er trukket ved rejsens start, vil kunden blive opkrævet et beløb for den del af rejsen, som overstiger forudbetalingen. Ekspeditionsgebyret pålægges ikke rejser, hvor check ud er indmeldt via Check Udvej.
  • indfører e-Boks i kommunikationen til kunderne, så Rejsekort A/S har mulighed for at sende breve digitalt via e-Boks som supplement til kommunikationen via e-mail og breve. Kunder, der er fritaget for at modtage digital post, vil ikke blive berørt.
Se de opdaterede kortbestemmelser og læs mere på www.rejsekort.dk/nye-regler – eller kontakt Rejsekort Kundecenter for at få tilsendt et eksemplar.

Kunder, der ikke kan acceptere de varslede ændringer, skal lukke deres aftale om rejsekort eller pendlerkort inden 15. marts 2017, via selvbetjeningen på www.rejsekort.dk eller Rejsekort Kundecenter.


Yderligere information:

Adm. Direktør Bjørn Lindegård Wahlsten E-mail Telefon: Mobiltelefon:
  • Handlingsplan 2019 forsat fokus på bedre kundeoplevelser med rejsekort og med den nye rejsekort.dk også fokus på øget selvbetjening.

  • Ny undersøgelse af borgernes tilfredshed med rejsekort viser, at Rejsekorts popularitet stiger støt. Mere end fire ud af fem rejsekortkunder mener, at rejsekort er en god ide, og tre ud af fire synes, at rejsekort gør det lettere at være kunde i den kollektive transport.

  • Rejsekorts handlingsplan for 2018 er på plads, og den afspejler, at danskerne har vænnet sig til at bruge den elektroniske billet. Det kommende år sættes derfor fokus på at udvide eksisterende tilbud, så end-nu flere brugere kan betjene sig selv på nettet og via mobilen.


  • Bestyrelsen i Rejsekort A/S har ansat Claus Rehfeld Moshøj som ny administrerende direktør i Rejsekort A/S, der driver og videreudvikler rejsekortsystemet på vegne af trafikvirksomhederne i Danmark.
  • Lancering af rejsekortprodukter til pendlere er den vigtigste indsats i 2017, der skal gøre det lettere at bruge rejsekort i den offentlige transport. Pendlere har i flere år efterspurgt en løsning på rejsekort, der også tilgodeser deres behov, og den er nu på vej med den nye handlingsplan for rejsekort for 2017.