Brug af cookies på Rejsekort.dk

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse, bl.a. så vi kan huske dine seneste indtastninger. Når du fortsætter med at bruge rejsekort.dk, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om brugen af cookies her.

Tal og priser

Tal og priser

 • Når du bestiller et erstatningskort eller et helt nyt rejsekort, skal du betale den gældende kortpris for kortet. Prisen dækker den omkostning, trafikvirksomhederne har til at udstede dit nye kort. I 2012 indgik regeringen en trafikaftale, der bl.a. gjorde det muligt at anskaffe et rejsekort personligt for 0 kr., men den afsatte pulje er for længst opbrugt.

 • Rabattrin er et udtryk for, hvor meget du har rejst, og hvor stor en mængderabat du skal have. Læs mere om rabattrin og mængderabat og hvordan dit rabattrin udregnes.

 • For at påbegynde en rejse skal man altid have et minimumsbeløb på sit rejsekort svarende til forudbetalingen på kr. 25,- for voksne, kr. 12,50 for barn på et rejsekort personligt eller flex. På et rejsekort anonymt skal du have en forudbetaling på kr. 70,- for voksne og kr. 35,- for et barn. Ved rejser på et rejsekort anonymt skal forudbetale 600 kr., når du vil rejse mellem Sjælland, Fyn, Midtjylland, Sydjylland og Nordjylland - se grænserne for, hvornår du har forhøjet forudbetaling med rejsekort anonymt her.

  Hvis du vil rejse med flere på dit rejsekort, skal du altid have et minimumsbeløb på dit rejsekort som svarer til forudbetalingen for hver enkelt person som checkes ind - se hvordan du gør her.

  Hvis du skal skifte transportmiddel undervejs skal du ligeledes checke ind når du stiger på det nye transport middel. Hvis du checker ud og derefter checker ind igen i samme zone inden for 30 minutter, registrerer rejsekort det som en fortsat rejse.

  Når du afslutter rejsen og checker ud kan dit rejsekorts saldo være gået i negativ. Du kan først rejse på dit rejsekort igen, når den negative saldo er blevet udlignet og der på dit rejsekort er indsat minimum det beløb, der svarer til forudbetalingen.

  Du kan indbetale på dit rejsekort enten via en rejsekortautomat eller via rejsekort.dk 

 • Du skal være opmærksom på, at saldoen fra dit gamle rejsekort ikke kan overføres til et nyt kort. Det skyldes, at der løbende kan blive trukket for rejser på kortet, frem til du tager det nye i brug. Saldoen kan derfor først gøres op, når dit gamle rejsekort ikke længere er i brug, og vi er helt sikre på, at alle rejser er kommet ind på kortet. Da udbetaler vi en eventuel restsaldo til din NemKonto.
 • På din selvbetjening kan du se dit kontoudtog. Hvis du klikker på den enkelte postering, får du en faktura på betalingen. Har du ikke mulighed for at komme på selvbetjeningen kan du få tilsendt en faktura ved at kontakte rejsekort kundecenter via kontaktformular eller på 70 11 33 33.
 • Under sporarbejder skal du bruge rejsekort som du plejer, det vil sige lave check ind, når rejsen starter, og hvis du skifter transportmiddel, og checke ud, når rejsen ender. Hvis dit tog er erstattet af en Togbus uden kortlæser, skal du være checket ind på en kortlæser på stationen, inden du stiger på. Ender din rejse, når du står af Togbussen, så skal du checke ud på en kortlæser på stationen.

  Nogle enkelte kunder vil desværre kunne opleve, at den forlængede rejsetid under et sporarbejde gør deres rejse dyrere end den skal være. Rejsekortsystemet kender ikke den ”normale” rejsetid på din rejse, og har dermed ikke mulighed for automatisk at opfange, hvis din pris afviger fra det, du er vant til. Du skal derfor selv rette henvendelse til os, hvis du mener, du har fået en forkert pris på grund af sporarbejdet. Opret adgang til eller log på selvbetjeningen, så kan du se, hvad du har betalt for rejsen. På 'beregn din pris' kan du indtaste det præcise starttidspunkt og dato for din rejse og se, hvad prisen skal være. Stemmer de to beløb ikke overens, så skriv til Rejsekort Kundecenter og opgiv de data, du har fundet i selvbetjeningen og på prisberegneren, så undersøger vi sagen.

 • Du kan få overført en eventuel restsaldo fra dit rejsekort personligt eller rejsekort flex ved at spærre kortet. Saldoen overføres til din NemKonto/bankkonto. Du kan få udbetalt en eventuel restsaldo kontant, hvis dit rejsekort er uden tank-op-aftale, og du ikke har en dansk bankkonto – det får du på følgende salgssteder.

  Hvis du ønsker at få udbetalt din saldo fra et rejsekort anonymt, kan du gøre det på følgende salgssteder i forbindelse med spærring. Ved udbetalingen skal du oplyse navn og adresse. Du kan vælge at få udbetalt beløbet til din NemKonto ved oplysning af CPR-nr., til en anden konto i et dansk pengeinstitut eller kontant på et af de anviste salgssteder.

  Kortprisen refunderes ikke. • Det kan ske, at din betaling og rykkerskrivelsen har krydset hinanden. Har du allerede betalt det skyldige beløb, kan du selvfølgelig se bort fra rykkeren, og du skal ikke foretage dig yderligere.

  Er du i tvivl, kan du altid kontakte Rejsekort Kundecenter på tlf. 70 11 33 33.
 • Når du på Sjælland stiger af og på bussen mellem to stoppesteder (”vinkestrækninger”), kan du komme ud for, at rejsekortsystemet beregner en zone mere, end du er vant til. Det kan ske, når du står af eller på mellem to stoppesteder, som ligger i hver sin zone. Rejsekortsystemet vil da tælle "baglæns", til det stoppested, der ligger umiddelbart før påstigningsstedet og "forlæns" til det næste stoppested, når man står af bussen.

  Da vinkestrækninger stort set kun findes i landzoner, forekommer problemet på en begrænset del af Movias buslinjer og berører derfor kun meget få kunder. Bruger du sådan en vinkestrækning, kan du aftale med chaufføren, at du venter med at checke rejsekort ind, til bussen befinder sig i den næste zone. På samme måde kan du foretage check ud, allerede når bussen forlader det sidste stoppested, før du skal af. Hvis du alligevel oplever problemer med prisberegningen på en vinkestrækning, kan du henvende dig til Rejsekort Kundecenter her.


 • Det kan skyldes flere ting. Rejsekort samler alle billetsystemer i ét fælles system, men rejsekort har i princippet intet med prisen på dine rejser at gøre. Prisen for at rejse (det, der kaldes takster) fastsættes af det eller de trafikselskaber, du rejser med. Derfor er der forskellige rabatprincipper alt efter, hvor du rejser.

  Desuden udløser forskellige rejsemønstre (antallet af foretagne rejser samt tidspunktet du rejser på), forskellige kundetyper (voksen, ung/studerende, barn, pensionist) og forskellige typer af rejsekort forskellig rabat. Derfor kan du opleve, at din rejse fx koster noget andet end den gjorde måneden forinden, og ligeledes noget andet end din rejsekammerats rejse.
 • Hvis du har fået spærret dit rejsekort personligt eller rejsekort flex, og er blevet optaget i kunderegisteret (jf. Kortbestemmelser, pkt. 6), kan du kontakte Rejsekort Kundecenter og forhøre dig om muligheden for at betale for de rejser, hvor du har undladt at checke ud.

  Rejsekort Kundecenter vil på baggrund af en individuel vurdering tage stilling til, om du kan slettes fra kunderegistret, så du igen kan købe et nyt rejsekort personligt eller rejsekort flex.