Gå til hovedindhold
Ikon for at åbne menu
Check Udvej er fortsat ustabil LÆS MERE

Danskernes tilfredshed med rejsekort stiger

6. dec 2016 kl. 15:00
Stadigt flere er rigtig godt tilfredse med rejsekort, som de mener har gjort det lettere at bruge offentlig transport.

Rejsekort A/S og trafikvirksomhederne har igen gennemført de årlige undersøgelser af rejsekort, både blandt brugere af rejsekort og blandt den del af befolkningen, der bruger offentlig transport.
Blandt rejsekortbrugere er der nu hele 82 pct., der synes, at rejsekort er en god idé. Antallet af rejse-kortbru¬gere, der vurderer, at rejsekort gør det lettere eller meget lettere at bruge offentlig transport er steget fra 69 pct. i sidste års undersøgelse til 73 pct. i år.

Blandt de mange positive tilkendegivelser fra rejsekortbrugerne er i år, at:
  • 60 pct. er tilfredse/meget tilfredse med rejsekort alt i alt (16 pct. er utilfredse/meget utilfredse). Sidste år lå andelen på 55 pct. tilfredse/meget tilfredse.
  • 56 pct. er tilfredse/meget tilfredse med muligheden for at købe et rejsekort (15 pct. er utilfredse/meget utilfredse).
  • hele 66 pct. nu udelukkende bruger rejsekort på deres rejser med offentlig transport.
  • 86 pct. har besøgt rejsekort.dk, heraf har 71 pct. i nogen, eller i høj/meget høj grad fået svar på hvad de søgte – danskerne er fortsat meget selvbetjente på rejsekort.dk.
  • de slipper for at tælle zoner (67 pct.), ikke at skulle have kontanter på sig (61 pct.) og kun at behøve én billet til alle rejser (67 pct.).
De største ulemper er adfærdsændringen med at skulle checke ud (54 pct.) og checke ind ved skift (51 pct.).

Der er dog stadig rum for forbedring. Informationen om rejsekort kan fortsat forbedres hver femte er utilfreds/meget utilfreds med informationen om brugen af rejsekort på hjemmesiden rejsekort.dk, mens 14 pct. af rejsekortbrugerne er utilfredse/meget utilfredse med informationen fra trafikselskabernes personale.

Om undersøgelserne
Rejsekort A/S har i november 2016 i samarbejde med trafikvirksomhederne gennemført de årlige kundeundersø¬gelser. Undersøgelserne er gennemført dels blandt brugere af rejsekort, der bruger rejsekort mindst en gang i kvartalet, dels blandt den del af befolkningen, der bruger offentlig transport min. 1-2 gange i kvartalet. Data er indsamlet og behandlet af Analyseinstituttet Epinion. Undersøgelserne er baseret på 3122 besvarelser fra brugere af rejsekort og 1005 der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet.

Find undersøgelserne her:
Befolkningen - Rapport 2016:
Rejsekort brugere - Rapport 2016

Om rejsekort
Der er i dag 2 millioner aktive rejsekort i omløb, en stigning på knap en halv million kort ift. 2015. Det betyder, at 7 ud af 10 brugere af offentlig transport nu har et rejsekort til rådighed, og at 53 pct. pri-mært bruger rejsekort til deres rejser med bus, tog og metro.

Rejsekort er et chipkort, der kan bruges i bus, tog og metro. Rejsekort samler landets forskellige trafik¬virksomheder og takstområder i ét fælles system, der gør det nemmere at bruge kollektiv trafik. Rejsekort har kunnet bruges i tog i hele landet siden 2012 og er nu også i busser overalt på Sjælland og i Jylland. Fra januar 2017 kommer busserne på Fyn med, og så er rejsekort bredt ud i hele Danmark (på nær Bornholm) på tværs af landsdele og trafikselskaber.

Der er i 2016 til dato omsat for knap 2,6 mia. kr. på rejsekortrejser og enkeltbilletter solgt via rejsekortsy¬stemet. Af de mere end knap 2 mio. aktive rejsekort er 84 pct. rejsekort personlig eller flex og 47 pct. af alle rejsekort personligt og flex har tilknyttet en tank-op-aftale.